WHISPER IN THE HEART

Opening theme: "Country road"(Old country&western-song)

Denen no jeji, ochi etsureitte,

Boku no bashou he.

Nichi Virginia, yama mama,

ushi e tsureteitte, denen no jeji.

Hotondo tengoku, Nichi Virginia,

aoi mineyama, shenandoah hawa..

Asoku, jinjei gagoru, kigi

yori mo toshiwe de.

Yama youri mo wakoku, kaze

no you ni nagareru.

Danenno ieji, uch, etsuretette

bokuno bashou he.

Nichi Virginia, yama mama,

uchi e tsureteitte, denen ni ieji.

Subete no omohide ga

boku otarikaknde.

Tankouhu no shukujo, ano mizu

wa tamin no you ni.

kuraku to hokorippoku,

sora ni irodoru.

Sukiahari no you ni hakanaku,

me ni namida ukaberu..

Donen no ieji, nichi e tsureteitte

boku no bashou he.

Nichi Virginia, yama mama...